หน้าหลัก Youtube Facebook Twitter

จะตั้งค่า เว็บท่า V9 เป็นหน้าหลักในเบราเซอร์ต่างๆ อย่างไร?

IE IE

1. ที่แถบเมนูของ IE ไปที่ เครื่องมือ → ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต เพื่อแสดงป๊อบอัพตัวเลือก
2. พิมพ์ http://www.v9.com/th ลงในช่อง โฮมเพจ

Chrome Chrome

1. คลิกที่ปุ่ม ปรับตั้ง ทึ่มุมด้านบนขวาของเบราเซอร์ และคลิก ตัวเลือก
2. ที่ พื้นฐาน, เลือก เปิดหน้าต่อไปนี้ และพิมพ์ http://www.v9.com/th หลังจากนั้นให้ปิดเบราเซอร์ เบราเซอร์จะทำการบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ

IE Firefox

1. ที่แถบเมนู เลือก เครื่องมือ → ตัวเลือก เพื่อเป
2. ในกล่องตัวเลือกหลังตัวเลือก หน้าแรก พิมพ์ http://www.v9.com/th และเลือก ตกลง